'להשכיל את רצון ה' מן המציאות': הפולמוס על מקומה של ההיסטוריה בקביעת דרכה של היהדות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

כאשר מבקש ההוגה הדתי לתור אחר רצון הבורא המתגלה בעולם, הריהו ניצב בפני שני מקורות אפשריים לחשיפתו של רצון זה. מצד אחד עומדות ההתגלויות הגדולות שמהן נותרו בידיו כתבי הקודש; מצד שני עומדים לנגד עיניו הגילויים הרבים של הרצון האלוקי במציאות ההיסטורית העכשווית, שבה הוא חי. שתי הצורות של גילוי רצון ה' אינן מובנות לכל דורשיהן, ולכן טעונות פירוש. כאן מדובר בפירושם של טקסטים, ואילו כאן - בפירושם של מאורעות. ההתגלות שבכתבי הקודש גדולה ואומרת הוד - אך היא התקיימה בעבר הרחוק; לעומתה, גילויו של רצון ה' בהיסטוריה קרוב יותר - אך טווח הפירושים האפשריים לפיענוחו נעשה גדול יותר. רצון ה' שהתגלה בתורה, לרבות דברי מפרשיה לדורותיהם, או רצון ה' המתגלה בהיסטוריה - איזה מהם עדיף? סביר להניח, כי ההגות הדתית תבקש למצות את שני גילוייו של הרצון האלוקי ולא תדחה אף אחד מהם, אך עדיין עומדת השאלה בעינה. משקלו של איזה מן הגילויים קודם, בזמן ובחשיבות? האם צריך להבין את התורה באמצעות ההיסטוריה, או שמא להיפך? ומהו המשקל היחסי של כל אחת מן התוכנות הדתיות? השאלות הללו נדונות באחד הפולמוסים המשמעותיים ביותר בעולם הרוח האורתודוקסי במאה העשרים, בין האורתודוקסיה הדתית ציונית לזו החרדית. המאמר סוקר את השוללים והמחייבים, פחות או יותר לפי סדר כרונולוגי, ומנסה לעמוד על התפתחותו של הדיון בנושא. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמאה שנות ציונות דתית: היבטים רעיוניים (קובץ בעריכת אבי שגיא ודב שוורץ)
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pages77-105
Number of pages29
ISBN (Print)9652262471
StatePublished - 2003

IHP publications

 • IHP publications
 • Kook, Abraham Isaac -- 1865-1935
 • Religious Zionism
 • Shakh, Elazar Menahem Man
 • Sher, Yitsḥaḳ Ayziḳ
 • Ultra-Orthodox Jews
 • Wasserman, Elhanan Bunim -- 1875-1941
 • וסרמן, אלחנן בונם -- רב -- 1874-1941
 • חרדים
 • סולוביצ'יק, יוסף דב הלוי -- 1903-1993
 • ציונות דתית
 • קוק, אברהם יצחק -- רב -- 1865-1935
 • שך, אלעזר מנחם מן -- 1898-2001
 • שר, יצחק איזיק

Cite this