לימוד מדעי המחשב בחברות ייחודיות והשפעת הידע הקודם: המקרה של סטודנטים חרדים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

אחד האתגרים בעידן המודרני הוא הגדלת מספר הבוגרים במדעי המחשב, ובפרט יצירת הזדמנות אמיתית לחברות שונות באוכלוסייה בעלות רקע לימודי מגוון להשתלב בתחום. במחקר הזה היתה התמקדות בקבוצה ייחודית שלומדת מדעי המחשב לתואר בוגר אוניברסיטה (B.Sc.‎): גברים חרדים שהשכלתם מתבססת על לימוד תלמוד והספרות המשיקה לו, וחסרה מקצועות כמו מתמטיקה, מדעים, אנגלית וכו'. נבדקו היכולות שלהם בנושא בסיסי במדעי המחשב – לוגיקה מתמטית. נושא זה מעניין במיוחד משום שהתנסויות לוגיות של ניתוח ויישום מהווים גרעין מרכזי בלימוד תלמוד. החוקרות השוו את הביצועים שלהם לקבוצת בקרה, סטודנטים גברים בעלי השכלה קודמת שגרתית, וכן לנתונים בספרות. בהשראת התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית נבחנה השאלה כיצד הידע הקודם משפיע על ביצועיהם בתחום החדש, הזר לכאורה. כלי המחקר, בחינה ומבדק בע"פ, התבססו על כלי הערכה שפותח במטרה לבדוק את ההבנה המושגית של סטודנטים בלוגיקה מתמטית (Digital Logic Concept Inventory). התוצאות הראו, שלמרות החסר בהשכלה קודמת, הביצועים שלהם לא היו שונים משמעותית ברוב הנושאים שנבדקו. בנושא אחד, ייצוג מספרים, היו הביצועים של החרדים גבוהים יותר משל קבוצת הביקורת. הנושא הזה מוכר להם מחיי היום יום וכן מלימוד תלמוד. מקרה זה מלמד כי יש להתייחס לידע הקודם הייחודי לא רק כמקור לחולשה אלא גם כחוסן פוטנציאלי ויש למפות את הידע הייחודי כעוגנים ללמידת הידע החדש. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages12 (2017), 83ע-75ע
Number of pages64
StatePublished - 2017

IHP publications

  • IHP publications
  • College students
  • Computers -- Study and teaching
  • Knowledge and learning
  • Ultra-Orthodox Jews

Cite this