ליקויי למידה וריפוי בעיסוק בישראל: סקירה של המחקר והעשייה בתחום כפי שבאו לידי ביטוי בפרסומים בכתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק - IJOT

שרה רוזנבלום, נעמי וינטראוב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מרפאים בעיסוק עובדים עם אנשים בעלי מגבלה בביצוע העיסוקי בתחומי עיסוק שונים. אחת האוכלוסיות שעמן עובדים מרפאים בעיסוק הם אנשים עם ליקוי למידה. רוב הספרות מתייחסת להשפעת ליקוי הלמידה על יכולת הלמידה האקדמית של אוכלוסייה זו. יש התייחסות מועטה בלבד להשלכות הליקוי על התפקוד היום-יומי שלהם. התמקדותם של המרפאים בעיסוק בעיסוקים, מאפשרת להם להעריך ולהבין את ההשלכות של ליקוי הלמידה על תחומי העיסוק השונים של הפרט (ולא רק בתחום הלמידה האקדמית), ולהתמקד בהתערבות בשיפור הביצוע העיסוקי ובהשתתפותו של הפרט במארג החיים. לפיכך, מסייעים מרפאים בעיסוק לאנשים עם ליקוי למידה להתמודד עם ההשלכות של הליקוי על מגוון עיסוקיהם, כגון טיפול עצמי, השתתפות חברתית, משחק, תפקוד בשעות הפנאי, תפקוד בצבא או בעבודה, נהיגה, וכן להתמודד עם למידה אקדמית. מטרת סקירה זו להציג את המחקר והעשייה של מרפאים בעיסוק בארץ בהקשר לליקויי למידה, שפורסמו בכתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק (IJOT) ב-15 השנים האחרונות. נייר העמדה והמחקר והעשייה המתוארים בסקירה, נכתבו ונעשו מתוך הבנה עמוקה של הקשיים היום-יומיים שעמם מתמודדים אנשים עם ליקוי למידה ומשפחותיהם, והם מבטאים את תפיסת מקצוע הריפוי בעיסוק את תפקידיו ותרומתו בקרב אוכלוסייה זו. לצד סקירת המאמרים, מובאות ציטטות של בני נוער, סטודנטים ומבוגרים המתמודדים עם ליקוי למידה ובני משפחותיהם, כבסיס להבנת הקשיים שלהם. שילוב מקורות מידע אלו ממחיש כיצד המחקר והעשייה של המרפאים בעיסוק בארץ, בשנים אלו, התמקדו בצרכים שהועלו על ידי המרואיינים ומשקף יישום גישת הלקוח במרכז. בנוסף, מסייע שילוב המקורות במיקוד התחומים שבהם יש צורך בהמשך עשייה [תקציר מתוך המאמר] Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)137-158
Number of pages22
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume16
Issue number3
StatePublished - 2007

IHP publications

  • IHP publications
  • Evaluation
  • Learning disabilities
  • Learning disabilities -- Diagnosis
  • Measurement
  • Medical care
  • Occupational therapy

Cite this