ללמוד ב"אי פדגוגי" מנקודת מבט של תלמידים: המקרה של יחידת הבגרות המתוקשבת בביולוגיה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

תלמידים כיום חיים בעולם העובר שינויים מהירים בתחומי העיסוק, הלימוד והחיים האישיים, בכללם שימוש מרובה בטכנולוגיות. בהתאמה לכך מושם דגש במערכת החינוך על פיתוח ויישום פדגוגיות מתאימות להכנת התלמידים לאתגרי העתיד. תכניות רבות פועלות בבתי הספר כ"אי של חדשנות", תוך ציפייה שישמשו מודל לחיקוי ויהפכו לחדשנות כוללת. המחקר עוסק בלמידה ב"אי" אחד: יחידת בגרות מתוקשבת שפותחה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית במטרה ללמד ביולוגיה תוך עיסוק במיומנויות חקר, טיפול במידע וחשיבה ביקורתית. הלמידה מבוססת על משימות הבנויות סביב בעיה מדעית וכוללות מקורות מידע מתוקשבים, סימולציות ועיבוד נתונים בגיליון אקסל. התכנית מלווה בבחינת בגרות מתוקשבת התואמת את מטרות ודרכי הלמידה. במחקר נבחנה נקודת מבטם של התלמידים על הלמידה המתוקשבת. כלי המחקר כללו שאלוני עמדות כמותיים ואיכותניים שהועברו לתלמידים מ-15 בתי ספר. הממצאים מראים כי התלמידים היו מודעים לדפוסי הלמידה שהתגבשו כמו למידה פעילה או שימוש במשאבי מידע וטכנולוגיה להבניית ידע ואף חלה עליה בהעדפתם ללמוד כך. יחד עם זאת, היכולת לבסס את תפיסת דפוסי הלמידה אצל התלמידים ככדאיים וטובים נמצאה מוגבלת במסגרת "אי פדגוגי". לצד תפיסת יתרונות ורלוונטיות עבורם בלמידה המתוקשבת, תרבות הלמידה המסורתית נמצאה דומיננטית בפרשנות התלמידים ובגישתם אליה כפחות רצינית וכפחות מתאימה לבית הספר. המחקר תורם לידע בדבר פוטנציאל השינוי בדפוסי למידה ובתפיסות תלמידים על למידה, בסביבה פדגוגית היברידית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages11 (2016), 225ע-216ע
Number of pages206
StatePublished - 2016

IHP publications

  • IHP publications
  • Attitude (Psychology)
  • Biology -- Examinations, questions, etc
  • Biology -- Study and teaching
  • Computer-assisted instruction
  • School children
  • Technological innovations

Cite this