למידה ממתנת-האם לתוכניות השכלה יש השפעה דיפרנציאלית על התנהגות אסירים לפי לאומם?

קתרין בן-צבי, ג'וש גצקו

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מרבית המחקרים העוסקים ביעילותן של תוכניות השכלה בכלא מתמקדים בהשפעתן על רצידיביזם (חזרה לעבריינות). מעטים בלבד בחנו את הקשר בין השתתפות בתוכניות השכלה להתנהגות אסירים, וממצאיהם אינם אחידים. בכל המחקרים האלו לא נבדקה השפעתו של משתנה הלאום על התנהגות של אסירים המשולבים בתוכניות השכלה בכלא. במחקר זה שתי קבוצות "תאומות סטטיסטית" מחקר וביקורת (בשיטת PSM ) בכל אחת 3,310 אסירים. נעשה שימוש בניתוח מדידה חוזרת Repeated Measures Analysis כדי לבחון את השינוי בשיעור האלימות בכלא - לפני ההשתתפות בתוכניות השכלה ואחריה (וכן לפני התקופה המקבילה בקבוצת הביקורת ואחריה). למחקר שני ממצאים חשובים: הראשון, להשתתפות בתוכניות השכלה השפעה חיובית על הפחתת אלימות בכלא. יתרה מזו, נמצא כי לכל אחת מרמות ההשכלה יש השפעה חיובית על הפחתת אלימות בכלא, אך לכיתת 12 שנות לימוד ההשפעה בעלת המשמעות הרבה ביותר. הממצא השני, לא נמצא כי לתוכניות ההשכלה השפעה מבדלת על הפחתת האלימות בכלא לפי קבוצות הלאום (יהודים וערבים-מוסלמים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)51-70
Number of pages20
Journalצוהר לבית הסוהר
Volume20
StatePublished - 2019

IHP publications

  • IHP publications
  • Education
  • Jewish-Arab relations
  • Prisoners
  • Violence

Cite this