'לקראת אוטונומיה קונקרטית': על מורכבותו הדיאלקטית של אידאל האוטונומיה בחינוך

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחבר מצביע על המורכבות הדיאלקטית, הקונפליקטואלית, של רעיון האוטונומיה ועל הצורך להתמודד עם מורכבות זו אם נרצה להפוך את החינוך לאוטונומיה ממשאת נפש מופשטת לפרוגרמה פדגוגית קונקרטית. בהסתמכו על ניתוח של ההגות התיאורטית של הפדגוגיה הביקורתית ועל ניסיונו כמורה ומחנך בפועל, צבר מראה כיצד ניתן להכיל את המתח הדיאלקטי של רעיון האוטונומיה בחשיבה החינוכית וכיצד תפיסה זו של חינוך לאוטונומיה יכולה להתממש בעשייה החינוכית בפועל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאוטונומיה וחינוך: היבטים ביקורתיים (קובץ בעריכת שילה שיינברג)
Place of Publicationישראל
Publisherרסלינג
Pages179-196
Number of pages18
StatePublished - 2008

IHP publications

 • IHP publications
 • Authority
 • Autonomy (Psychology)
 • Critical pedagogy
 • Dialectic
 • Education -- Philosophy
 • Identity (Psychology)
 • Power (Social sciences)
 • Repression (Psychology)
 • School children
 • Schools
 • Schools -- Decentralization
 • Teachers

Cite this