לקראת הגדרה מחודשת של שותפות קהילתית: גישה תלת-ממדית

ארנה שמר, הלל שמיד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מציג הגדרה חדשה וביקורתית לשותפות, המדגישה את משמעות יחסי העוצמה להבנתה. בעקבות חקר מקרה של תהליכי שינוי בקהילה קיבוצית החווה תהליכי שינוי באורחות חייה, התגבשה תיאוריית שלושת ממדי השותפות: הממד הראשון הוא הממד הגלוי של השותפות, שבו מתבטאת השותפות בחיי היומיום בקהילה, כמו מבנה ארגוני, חוקים ונורמות. הממד השני, הממד הסמוי של השותפות, מציג שותפות סמלית, המתמקדת בטקסי שותפות. אלה מבטאים בעיקר תהליכים פוטנציאליים אשר נחסמים ואינם מתקיימים. תהליכים אלה כוללים לדוגמה שליטה על הרכב המשתתפים בתהליך קבלת ההחלטות, ושליטה על הנושאים העולים על סדר היום הקהילתי. הממד השלישי הוא הממד החבוי, החושף את השותפות המופנמת, המשפיעה על תהליכי התודעה של השותפים באמצעות תהליכי חיברות ועיצוב תפיסות עולם (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)327-354
Number of pages28
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeכו
Issue number3
StatePublished - 2006

IHP publications

  • IHP publications
  • שותפות קהילתית
  • שותפות עסקית
  • Partnership
  • קבלת החלטות
  • Decision making
  • קיבוץ
  • Kibbutzim

RAMBI Publications

  • Rambi Publications
  • Kibbutzim -- Social aspects

Cite this