לקרוא את פרירה בקליניקה

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מאמר זה מבקש להציע מסגרת תיאורטית היוצקת תוכן במטרות החינוך הקליני ובאופן יישומן, וזאת באמצעות הפדגוגיה המשחררת של אחד מדובריה המרכזיים של התנועה הרדיקלית בחינוך, פאולו פרירה. מפאת קוצר היריעה, ידון המאמר רק בנקודות המפגש הרלוונטיות בין הגותו של פרירה לחינוך הקליני ובתרומתה לפיתוחו, ובמיוחד במאפייניו של החינוך הפוליטי, הביקורת על "הידע הבנקאי" והדיאלוג. אף שבשלושת העשורים האחרונים הפך החינוך הקליני למרכיב חובה בכל פקולטה למשפטים, עדיין רבים הדיונים באשר לאופיו, לפיתוחיו השונים ולמטרותיו. המאמר מבקש לבחון את מונחי היסוד העומדים בבסיס מטרות החינוך הקליני כמו אחריות חברתית וקידום צדק חברתי, המחייבות עיסוק בשאלות חברתיות, הקצאות משאבים ומדיניות ציבורית וזאת לאור הפדגוגיה המשחררת.
Original languageHebrew
Pages (from-to)79-97
Journalמעשי משפט
Volumeט'
Issue number1
StatePublished - 2017

Cite this