מאפיינים משפחתיים בקרב קבוצות אתניות בישראל והשפעתם על השימוש בטכנולוגיות תקשורת במסגרת משפחתית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקר זה התמקד בתהליך הביות של טכנולוגיות תקשורת במסגרות משפחתיות בישראל, במטרה לבחון את מאפייניהן של משפחות העושות שימוש בטכנולוגיות תקשורת במסגרת משפחתית. נושא זה ייבחן תוך השוואה בין-תרבותית במטרה לשפוך אור על סיכוייהן של אוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית להתמודד עם דילמות המאפיינות את חברת המידע בה אנו מצויים. מחקר זה יוצא מתוך גישת "משק הבית המרושת" לפיה אינדיבידואלים בעלי רצונות נפרדים מנסים לשמר קשרים משפחתיים בעזרת שימוש בטכנולוגיות תקשורת. עפ"י גישה זו, בכדי להבין יחסים תוך-משפחתיים יש לבחון את המערכות הטכנולוגיות הביתיות בהן נעשה שימוש במסגרת משקי בית, משום שהן בעלות השפעה מכרעת על התקשורת בין בני הבית. ספרות מחקרית דנה בעלייה המשמעותית בשימוש בטכנולוגיות תקשורת במסגרת משפחתית, וביתרונות ובחסרונות המתלווים לכך. אולם, תרומתו המרכזית של המחקר טמונה בבחינת השפעתם של משתנים בלתי תלויים כגון עמדות הנחקרים כלפי האינטרנט ומידת הלכידות המשפחתית שהם חווים כמשפיעים על השימוש בטכנולוגיות במסגרת משפחתית. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages128-136
Number of pages9
StatePublished - 2009
Externally publishedYes

IHP publications

  • IHP publications
  • Cell phone systems
  • Computer networks
  • Cultural pluralism
  • Ethnic identity
  • Families
  • Israel -- Social conditions
  • Jews
  • Palestinian Arabs -- Israel

Cite this