מאפייני החשיפה של בני נוער יהודים בישראל לאלימות בקהילה וזיקתם למשתנים דמוגרפיים ולמשתני תמיכה

בקי לשם, מוחמד חאג'-יחיא, ניל גוטרמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מציג ממצאי מחקר שבדק את הממדים ואת המאפיינים של חשיפת בני נוער בישראל לאלימות בקהילה, וזיקתם למשתנים דמוגרפיים ולמשתני תמיכה שונים. המחקר בדק את השאלות הבאות: מהם הממדים והמאפיינים של חשיפה (התנסות אישית ועדות) של בני נוער יהודים בישראל לדפוסים שונים של אלימות בקהילה, ומהי זיקתה של חשיפה זו לגיל ולמגדר. האם יש קשר בין מידת התמיכה שבני הנוער מקבלים מהוריהם וממוריהם לבין מידת חשיפתם לאלימות בקהילה? מרבית הנבדקים (%97) דיווחו על חשיפה לאלימות בקהילה במהלך חייהם. נמצא כי בנים נחשפים לאלימות בקהילה יותר מבנות. תדירות העדות לאלימות בקהילה נמצאה גבוהה מתדירות ההתנסות האישית. תדירות החשיפה לאירועי אלימות קלים נמצאה גבוהה מתדירות החשיפה לאירועי אלימות חמורים. לא נמצאו קשרים מובהקים בין חשיפה והתנסות באלימות בקהילה למאפיינים דמוגרפיים וחברתיים-כלכליים של המשתתפים. נמצא כי בכל הסוגים והעוצמות של אלימות היתה רמת החשיפה הגבוהה ביותר מחוץ לשכונה, למעט רמת החשיפה למכות, שהיתה גבוהה יותר בבתי הספר. בניתוח רב-משתני נמצא כי בנות צעירות שנהנו יותר מתמיכה משפחתית ומתמיכת מורים, דיווחו על רמות נמוכות יותר של חשיפה לאלימות בקהילה. במאמר נדונות ההשלכות של ממצאי המחקר על מחקרים עתידיים, ועל פיתוח תיאוריה בתחום חשיפת בני נוער לאלימות בקהילה. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)61-90
Number of pages30
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume31
Issue number1
StatePublished - 2011

IHP publications

  • IHP publications
  • Age
  • Parent and child
  • Sex
  • Teacher-student relationships
  • Violence
  • Youth

Cite this