מבוא: להתבונן במביטים דרך המבטים - על השחקן התפוצתי בישראל ומשמעויותיו

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחברי המאמרים באסופה זו מבקשים להנכיח את המבט הישראלי על-אל העולם היהודי כדי לחשוף את הממדים הפרשניים שבו ואת יחסי הכוח שבהתבוננות, וכדי ללמוד על המביטים באמצעות המבטים. טענתנו היא שדינמיקות חברתיות ותרבותיות פנימיות בחברה הישראלית מובהרות באמצעות ניתוח המבט ישראלי 'החוצה'. מאמרי האסופה מראים כיצד דמותה של ישראל מעוצבת בין היתר באמצעות השחקן התפוצתי, קרי האופן שבו יהדות ויהודי התפוצות הממשיים והמדומיינים נתפשים בישראל. האסופה מפנה זרקור אל דינמיקת המבטים בין ישראל לעולם היהודי ומאירה מרכיבים מרכזיים בהבניית הישראליות שהמחקר על ישראל ועל יחסיה עם העולם היהודי טרם בחן
Original languageHebrew
Title of host publicationהעולם היהודי - מבטים מישראל: דימויים, ייצוגים וגבולות (קובץ בעריכת אופיר עבו ; תניא ציון-וולדקס)
Place of Publicationישראל
Publisherמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages13-42
Number of pages30
ISBN (Print)9789655101362
StatePublished - 2020

IHP publications

  • IHP publications
  • Communities
  • Israel -- Social conditions
  • Israel and the diaspora
  • Jewish diaspora
  • Jews -- Identity
  • Jews -- United States
  • Judaism and state
  • National characteristics, Israeli
  • Zionism

Cite this