מבורות מחשב לאוריינות מתוקשבת: תהליכי האוריינות המתוקשבת של מנהלי בתי ספר יסודיים

גיזה שביב, גד יאיר, צחי מילגרום

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקרים רבים מספקים הסברים חלקיים לקיומו של הפער בין תקשוב החינוך לבין התקשוב במגזרים שמחוצה לו, אך הם אינם מנמקים מדוע התקשוב, שנתפס כבעל פוטנציאל לשינוי מהותי בתהליכי החינוך, חודר לבתי-הספר באופן חלקי בלבד. נחקרו סביבות למידה, יישומיים דידקטיים בהיבט של תלמידים ומורים ומערך ההשתלמויות, אך מחקרים בודדים דנו בתפקידו של המנהל כאוריין תקשוב, המשתמש בתקשוב לצורכי ניהול. יתכן שבתי-הספר נמצאים מחוץ למהפכת התקשוב בגלל רמת האוריינות המתוקשבת של המנהל, שהוא "המפתח" לקידום, לשילוב ולהטמעה של תהליכים מתוקשבים ברמה המערכתית בבית-הספר. המחקר הנוכחי מתאר את תהליכי השינוי המתרחשים כאשר המנהל עובר מניהול לא-מתוקשב לניהול מתוקשב. לשם כך מוצע המושג "שינוי אורייני מתוקשב" כנקודת מפנה, כשינוי מהמעלה השנייה, כטרנספורמציה, כתופעה שהמנהל חווה אותה כשינוי או שאחרים סביבו רואים אותה כשינוי. השינוי האורייני המתוקשב הוא שינוי מהותי, ששורשיו נעוצים בשינוי בהנחות יסוד, המתבטא בשינויים התנהגותיים וערכיים, בשינויים ביחס ובעמדות כלפי טכנולוגיות המידע ובשינויים פיזיים ורגשיים, המתגבשים לאורח חיים במסגרת התרבות המתוקשבת המתהווה בזמננו. מנהלים שחוו שינוי אורייני מתוקשב הם אלה שעברו בהצלחה תהליכי למידה לקראת אוריינות תקשוב והשכילו ל ארגן מחדש את עולמם המקצועי והאישי על-פי הקודים המתוקשבים. הרצף שבין ניהול מתוקשב לניהול לא-מתוקשב כולל תהליכי שינוי ונקודות מפנה משמעותיות, שמכריעים את כיוון ההתפתחות של הניהול המתוקשב. ההגעה לשינוי בניהול המתוקשב מחייבת קיומם של כמה תנאים וצמתים של נקודות מפנה. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages177-184
Number of pages8
StatePublished - 2008

IHP publications

  • IHP publications
  • Computer-assisted instruction
  • Information technology
  • School principals
  • Technological literacy
  • אוריינות טכנולוגית
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • טכנולוגיית המידע
  • מנהלי בתי ספר

Cite this