מבחן הקומקום בגרסה ערבית: התאמת אבחון קוגניטיבי תפקודי לאוכלוסיה הערבית לאחר פגיעה מוחית

נהיל שורבג'י, שלומית רוטנברג-שפיגלמן, עדינה הרטמן-מאיר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ליקויים קוגניטיביים לאחר אירוע מוחי הינם שכיחים ומהווים חסם לתפקוד והשתתפות, ויש צורך בהערכה שיכולה לנבא את מידת התמיכה הנחוצה לאדם בביתו. מבחן הקומקום הינו מבחן קוגניטיבי-תפקודי שפותח במטרה זו, אך אינו מותאם מבחינה תרבותית ושפתית לאוכלוסייה הערבית בישראל. מטרת המחקר: פיתוח גרסה מותאמת התאמה תרבותית של מבחן הקומקום ובדיקה ראשונית של התוקף והמהימנות שלה. שיטות המחקר: נעשתה התאמה תרבותית של מבחן הקומקום, שכללה שינוי אופן ביצוע המטלה, ואושש תוקף התוכן שלו והמהימנות בין בודקים. בשלב השני נבדק תוקף מבחין ומתאם בין מבחן הקומקום לבין ה-(Mini Mental State Examination (MMSE, השכלה, גיל ומגדר. אוכלוסיית המחקר כללה 58 מבוגרים דוברי ערבית, 29 לאחר אירוע מוחי ו-29 החיים באופן עצמאי בקהילה. כלי המחקר: מבחן הקומקום בגרסה הערבית ו-MMSE‏. תוצאות: קבוצת המחקר נזקקה ליותר תמיכה בביצוע מבחן הקומקום בהשוואה לקבוצת הביקורת (z=-3.233-, -3.233, p< 0.01 ), והייתה בעלת ציונים נמוכים יותר ב-Z= -2.096, p< 0.05) MMSE‏). נמצא מתאם בינוני מובהק בין מבחן הקומקום לבין ה-r= -.453, p= .000) MMSE ). נמצא מתאם קטן ולא מובהק בין השכלה לבין ציוני מבחן הקומקום ( r= .107, p= .424 ) לעומת מתאם גדול ומובהק בין השכלה לבין ציוני ה-MMSE. לא נמצא הבדל מובהק בין גברים לנשים במבחן הקומקום בגרסה הערבית (Z= -0.734, p= 0.462) , אך כן נמצא הבדל במבחן ה-MMSE. דיון: תוצאות המחקר תומכות בתוקף התוכן, במהימנות בין בודקים ובתוקף המבחין של מבחן הקומקום בגרסתו הערבית. נמצא כי תוצאות מבחן הקומקום אינן קשורות בגיל, ברמת השכלה, או במגדר. ממצאי המחקר תומכים באפשרות לשימוש במבחן הקומקום בגרסה הערבית בהערכת מבוגרים לאחר אירוע מוחי עם חשד ללקויות קוגניטיביות. נדרש המשך מחקר עם מדגם גדול יותר המייצג באופן טוב יותר את האוכלוסייה הערבית בישראל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)166-185
Number of pages20
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume25
Issue number4
StatePublished - 2016

IHP publications

  • IHP publications
  • Cerebrovascular disease
  • Executive functions (Neuropsychology)
  • Mass customization
  • Palestinian Arabs -- Israel
  • Psychodiagnostics

Cite this