מדיניות המיסוי בישראל, 2000-2015

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה נסקרת מדיניות המיסוי של ממשלת ישראל בין השנים 2000-2015. לאחר תקופה ארוכה של יציבות בשיעורי המס החל ב-2004 תהליך של הפחתות ניכרות בשיעורי מס החברות ומס הכנסה שהוטל על יחידים. הפחתות אלה הורידו את שיעורי המיסים האמורים עד לרמות המאפשרות לקיים תחרות בין-לאומית - למשוך חברות להשקעות בישראל מחד גיסא ולהקטין את כדאיות ההגירה של יחידים וחברות לחוץ-לארץ מאידך גיסא. בתחילת המאמר תוצג בדיקה המעידה כי באופן כללי השינויים שהונהגו בשיעורי המס בישראל מתיישבים עם מגבלת התקציב הרב-תקופתית של הממשלה. בבדיקה נמצא שלאורך מרבית התקופה הגיבו המיסים לשינויים בהוצאה הממשלתית, אך בשנים 2003-2015 המשלה חרגה ממדיניות זו. מבחני הסיבתיות מראים כי בתקופה המדוברת המיסים הכתיבו את ההוצאה הממשלתית ולא להיפך. חלקו השני של המאמר בודק אם יש קשר בין הפוליטיקה להחלטות על שינויים בשיעורי המס הסטטוטוריים. עדויות מובהקות מוכיחות כי ממשלה שבראשה עומד איש ממפלגת מרכז הורידה את מס ההכנסה ומס החברות, וכי בקרב קואליציות שבראשן עמד ראש ממשלה ממפלגת ימין הייתה נטייה מובהקת להפחית את מס החברות. בהקשר של מפלגות שמאל אמנם לא נתקבלה תוצאה מובהקת בנוגע למיסים יחידים, אך בדומה לעשויות ממדינות אחרות נמצא כי ממשלות בשליטתו של ראש ממשלה מהשמאל העלו את היחס בין המיסים הפרוגרסיביים לרגרסיביים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאורות וצללים בכלכלת השוק (קובץ בעריכת אבי בן בסט, ראובן גרונאו ואסף זוסמן)
Place of Publicationתל אביב
Publisherעם עובד
Pages118-150
Number of pages33
ISBN (Print)9789651328466
StatePublished - 2020

IHP publications

  • IHP publications
  • Economics -- Political aspects
  • Fiscal policy

Cite this