מדיניות תחבורה לשמירת הסביבה: א. השלכות פעילות ממשלתית על יחסי תחבורה-סביבה. ב. ניסיון בינלאומי, אפשרויות והמלצות. ג. אמדן העלות הכלכלית של זיהום אוויר מתחבורה יבשתית בישראל

Research output: Book/ReportBook

Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherיחידת הפרסומים
Number of pages115
StatePublished - 1998

Cite this