מדרשי קהלת: קהלת רבה ז-יב : קהלת זוטא ז-ט : מהדורה ביקורתית על פי כתבי יד וקטעי גניזה : עם מבוא, מסורת המדרש, חילופי נוסח ופירוש

Translated title of the contribution: Midrishei kohelet : Kohelet Rabbah 7-12 : Kohelet Zuta 7-9 : critical edition based on manuscripts and geniza fragments : with an introduction, references, variant readings and commentary

Research output: Book/ReportBook

Abstract

בתום התקופה האמוראית נערכו שני ספרי מדרש על קהלת: המדרש הארוך, שכונה ברבות הימים קהלת רבה, והמדרש הקצר, שכונה קהלת זוטא. שני הטקסטים לקהלת פרקים ז-יב מוצגים בכרך זה לעיון הקוראים, ובהם אוצר בלום של דרשות, סיפורים ומשלים, הנתלים כמעט בכל כתוב מקהלת. הטקסטים המובאים במהדורה זו נלקטו מכתבי היד השונים של שני המדרשים, תוך ניסיון לתקן את נוסחם במידת האפשר. למהדורה הוקדם מבוא מחקרי הדן בתולדות הטקסט ובדרכי עריכתו והתהוותו.
Translated title of the contributionMidrishei kohelet : Kohelet Rabbah 7-12 : Kohelet Zuta 7-9 : critical edition based on manuscripts and geniza fragments : with an introduction, references, variant readings and commentary
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמפעל המדרש שליד מכון שכטר למדעי היהדות
Number of pages419
ISBN (Print)9657105773, 9789657105771
StatePublished - 2021

Publication series

Nameמפעל המדרש שליד מכון שכטר למדעי היהדות
Publisherמפעל המדרש שליד מכון שכטר למדעי היהדות

Cite this