מדרש הגדול, 'ספר מעשיות' ומדרש קהלת: עיון משווה

Translated title of the contribution: "Midrash ha-Gadol and The Exempla of the Rabbis (Sefer Ma'asiyot) and Midrashic Works on Ecclesiastes - A Comparative Approach,"

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ידוע במחקר שיש מקבילות רבות בין קהלת רבה לבין המדרש הגדול, והחוקרים שיערו שבעל מדרש הגדול השתמש בקהלת רבה. עם זאת בשל ההבדלים בין הטכסטים נוצר הרושם שנוסח קהלת רבה שהיה ברשותו של בעל מדרש הגדול שונה מזה שבידינו. במספר מקרים מדרש הגדול מביא סיפורים בארמית גלילית המצורפים לפסוקי קהלת, אשר אין להם מקבילה מדויקת בקהלת רבה וגם לא בקהלת זוטא. אך מקבילות כמעט זהות להם נמצאו ב'ספר מעשיות' - ילקוט סיפורים מהספרות התלמודית. מרדכי מרגליות התמודד עם הדעה שמדרש הגדול שאב את החומר העוסק בקהלת מ'ספר מעשיות'. במאמר הנוכחי משווה המחבר בין שני ילקוטי המדרשים: מדרש הגדול ו'ספר מעשיות', על פי יחסם אל מסורות מדרשיות על קהלת. המחבר טוען ש'ספר מעשיות' אינו מאוחר למדרש הגדול. המחבר מנתח ארבע פסקאות מקבילות מקהלת רבה, ממדרש הגדול ו'מספר מעשיות', בהם נראה איך השתמש בעל מדרש הגדול ב'ספר מעשיות' ותיקן בעזרת מסורותיו את המסורות של קהלת רבה שהיו ברשותו. Refereed/Peer-reviewed
Translated title of the contribution "Midrash ha-Gadol and The Exempla of the Rabbis (Sefer Ma'asiyot) and Midrashic Works on Ecclesiastes - A Comparative Approach,"
Original languageHebrew
Pages (from-to)409-436
Number of pages28
Journalתרביץ: רבעון למדעי היהדות
Volume75
Issue number3-4
StatePublished - 2006

IHP publications

  • IHP publications
  • Rabbinical literature
  • Criticism, Textual
  • Midrash rabbah -- Ecclesiastes
  • Midrash ha-gadol
  • Talmud Yerushalmi -- Kilayim
  • Midrash rabbah -- Deuteronomy
  • Tosefta
  • Talmud Bavli -- Yevamot

Cite this