מהר"ם מרוטנברג ואביו: לגלגוליה של תשובה אחת

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

לתשובה בהלכה, הבאה לענות על בעיה הלכתית מוגדרת שהתעוררה במקום פלוני ובשעה פלונית, יש "חיי מדף" קצרים. אם חזר בו המשיב ממה שפסק בשעתו הוא יעדכן בוודאי את השואל ויודיענו כי אין להתחשב במה שכתב תחילה, אך המשיב לא ישכתב ויעדכן את תשובתו הראשונה שכבר סיימה את תפקידה בעולם. הבדל זה בין ספרות השו"ת ובין חיבורים תורניים אחרים אפשר למצוא אצל רבנים וחכמים רבים. מהר"ם מרוטנברג מגדולי המשיבים בימי הביניים, היה מטבע הדברים חוזר בו מפעם לפעם ממה שכתב בתשובותיו. המאמר מבקש לעקוב אחר דרכו המתוחכמת של מהר"ם כשחזר בו ממה שכתב.
Original languageHebrew
Pages (from-to)291-305
Number of pages15
Journalסידרא: כתב-עת לחקר ספרות התורה שבעל-פה
Volume24-25
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP publications
  • Mistake (Law)
  • Responsa

Cite this