מה אפשר ללמוד מהניסיון של תוכניות "מרווחה לעבודה" בעולם?

ג'וני גל, פלורנס בראון

Research output: Book/ReportBook

Publication series

NamePolicy paper (Social Policy Research Group)
Publisherהאוניברסיטה העברית - בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד - קבוצת המחקר במדיניות חברתית

Cite this