מה בין "סינרגיה בין מוח לבין תנועות גוף" לבין "כוונה", ומתי רצח אינו משקף "דרגת אשמה חמורה במיוחד"

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

בפרק הראשון של המאמר מבהירה המחברת את ההבחנות האנליטיות המתחייבות בין "הסינרגיה בין מוחו, גופו ושאר גופו של מבצע העבירה" לבין מושגי יסוד מתחום היסוד הנפשי הנדרש להתהוות העבירה, בפרק השני תדון בשאלה האם ראוי להחיל את כלל הצפיות במסגרת עבירת הרצח. במסגרת פרק זה תדון גם בשאלה האם תיקון 137 לחוק העונשין, ששינה את מדרג עבירות ההמתה במשפטנו, מחייב מסקנות שונות באשר להחלתו של כלל הצפיות במסגרת עבירת הרצח. בפרק השלישי תציע המחברת פרשנות למושג "דרגת אשמה שאינה חמורה במיוחד", ולאור פרשנות זו תעריך בקצרה את עמדותיהם של השופטים שטיין וגרוסקופף בפרשת וחידי בהקשר זה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)4-11
Number of pages8
Journalהסניגור
Volume276
StatePublished - 2020

IHP publications

  • IHP publications
  • Apathy
  • Criminal law
  • Criminal law -- Israel
  • Criminal liability
  • Guilt
  • Law -- Philosophy
  • Murder
  • Punishment

Cite this