מומר כיורש בתשובות הגאונים - יסודותיה של פסיקה ומקבילותיה במשפט הנוכרי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this