מחיר גיוס ההון של ישראל בעידן של גלובליזציה: מדיניות כלכלית, אירועים פוליטיים ו"הדבקה" משווקים בחו"ל

Translated title of the contribution: The Determinants of Israel’s Cost of Capital: Globalization, Reforms and Politics

אשר בלס, ישי יפה, אסנת פלד-לוי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

העבודה בוחנת את השינויים בפרמיית הסיכון של אגרות חוב של ממשלת ישראל שנסחרו בארצות-הברית בשנים 1996 עד 2000. אנו מוצאים כי בתקופה זו הושפעה פרמיית הסיכון בעיקר מאירועים גלובליים, ובראשם המשברים ברוסיה ובאסיה, בעוד שלאירועים האזוריים והמקומיים (כגון תהליך השלום, שינויים פוליטיים, התקפות טרור ואירועים כלכליים) לא היתה השפעה מיידית משמעותית על פרמיית הסיכון. מנגד מצאנו כי בשנת 2000 הושפעו מחירי אגרות החוב הישראליות גם מאירועים מקומיים, ייחודיים לישראל — כנראה בשל העדר משברים עולמיים משמעותיים מחד גיסא, ואופיים החריג של האירועים הביטחוניים בארץ, מאידך גיסא. העבודה בוחנת גם את התשואה העודפת להשקעה במניות של חברות ישראליות שנסחרו בארצות-הברית באותה התקופה, ומוצאת כי למספר אירועים מקומיים היתה השפעה על מחיר ההון של חברות אלו גם לפני שנת 2000. בדומה לממצא לגבי פרמיית הסיכון על אגרות חוב ממשלתיות ישראליות נמצא כי השפעת האירועים המקומיים על תשואת המניות התחזקה במידה ניכרת בשנת 2000. We examine fluctuations in the risk premium on Israeli sovereign debt traded in the US between 1996 and 1999. We find that, during this period, Israel's risk premium was predominantly affected by global events, most notably the crises in Asia and Russia. Domestic and regional events (e.g. the peace process, political changes, terrorist attacks, and economic reforms) had a miniscule immediate impact on the risk premium. By contrast, in the year 2000, Israeli bond prices were more affected by Israel-specific events, perhaps as a result of dramatic events in that year, or due to the absence of major global emerging market crises. We also examine abnormal stock returns of Israeli companies traded in the US and find that, in contrast with Israel's sovereign debt some domestic political events appear to have had an impact on their cost of capital even prior to 2000. Much like Israel's sovereign bonds, Israeli stock prices were far more sensitive to domestic events in 2000 than they had been in earlier years.
Translated title of the contributionThe Determinants of Israel’s Cost of Capital: Globalization, Reforms and Politics
Original languageHebrew
Pages (from-to)658-693
Number of pages36
Journalרבעון לכלכלה
Volume49
Issue number4
StatePublished - 2002

IHP publications

  • IHP publications
  • Bonds
  • Capital market
  • International economic relations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Determinants of Israel’s Cost of Capital: Globalization, Reforms and Politics'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this