מחקר מעקב בקרב אסירים משוחררים נפגעי סמים בוגרי פרויקט כלא השרון

דוד וייסבורד, מירב שהם, ברק אריאל, מישל מנספייזר, ליאור גדעון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

סוגיית נפגעי הסמים היא אחד ממוקדי הפעילות המרכזיים של מערכת אכיפת החוק. מחקרים שונים בעולם ובארץ מתארים את הקשר ההדוק שבין צריכת סמים למעורבות בפעילות עבריינית. בניסיון להתמודד עם תופעה זו, הסב שירות בתי הסוהר בישראל את כלא השרון למרכז גמילה ושיקום ארצי המפעיל מערכת שיקומית אינטנסיבית לאוכלוסייה ממוקדת של אסירים נפגעי סמים. המחקר הנוכחי ביקש להעריך, באמצעות מערך מחקר דמוי-ניסוי, את השפעתו של הפרויקט השיקומי בכלא השרון על מאפייני המועדות של האסירים שהשתתפו בו לעומת השפעת תכניות טיפול אחרות. לשם כך נבחר מערך מחקר המתבסס על השוואה של מאפייני מועדות בין קבוצת אסירים משוחררים שהיו בכלא השרון ובין שתי קבוצות ביקורת: (1) קבוצה של אסירים משוחררים נפגעי סמים שקיבלו טיפול כלשהו באחד מבתי הכלא האחרים בישראל; (2) קבוצה של אסירים משוחררים נפגעי סמים שלא קיבלו טיפול כלל במשך תקופת מאסרם. ממצאי המחקר מורים ששיעור האסירים המועדים (מעצר חוזר, מאסר חוזר ומספר עברות הסמים לאחר שחרור ממאסר) בקרב המשתתפים בפרויקט השרון היה נמוך במובהק משיעור האסירים המועדים בשתי קבוצות הביקורת. ממצאי המחקר מעידים עוד, כי השתתפות של אסירים נפגעי סמים בפרויקט שיקומי שבו כלא שלם משמש מתקן טיפולי, על כל המשתמע מכך, קשורה במועדות מצומצמת יחסית בקרבם, הן בהשוואה לאסירים משוחררים נפגעי סמים שקיבלו טיפול כלשהו בכלא, הן בהשוואה לאסירים משוחררים נפגעי סמים שלא קיבלו כל טיפול בכלא. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)236-253
Number of pages18
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume47
Issue number2
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP publications
  • Criminals -- Rehabilitation
  • Drug addicts -- Rehabilitation
  • Management
  • Recidivism

Cite this