מחשבה על גבול: היבטים ביקורתיים בייעוץ ארגוני

יעל בן-דוד, תמי רובל-ליפשיץ

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מציע מסגרת קונספטואלית ומעשית לייעוץ ארגוני מתוך גישה ביקורתית. מוצעת בחינה של חלוקת הכוח במבנה חברתי או ארגוני נתון תוך כדי התבוננות בחלופות למבנה ההייררכי והרחבת המנגנונים הקובעים את מטרות הארגון ואת דרכי התנהלותו. למרות הספרות הענפה העוסקת במחקר וניתוח ביקורתי של המרחב הארגוני, חסרים מחקרים המציעים דרכים ליישם גישות ביקורתיות אלו הלכה למעשה. בפרק הנוכחי המחברות ממשיגות ארבעה עקרונות מנחים לייעוץ ארגוני מתוך גישה ביקורתית: (1) זיהוי יחסי הכוחות בארגון ואתגורם; (2) הבניה מחודשת של האמת הארגונית; (3) יצירת מרחבים של דיאלוג כמנוף לשינוי; ו־(4) התנעת תהליכים ארגוניים מתוך תפיסה של התהוות ארגונית מתמדת. אופן היישום של עקרונות אלו מוצג תוך כדי שימוש בדוגמאות מעבודתן של המחברות עם ארגונים עסקיים, ציבוריים וחברתיים (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationביקורת בפעולה (קובץ בעריכת מיכל קרומר-נבו, רוני סטריאר, עידית וייס-גל)
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages319-350
Number of pages32
StatePublished - 2020

IHP publications

 • IHP publications
 • ייעוץ ארגוני
 • Business consultants
 • ביקורת (פילוסופיה)
 • Criticism (Philosophy)
 • דיאלוג
 • Dialogue

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Counseling
 • Corporate culture
 • Organizational behavior
 • Critical theory

Cite this