מיחזור חומר אורגאני מפסולת ביתית בישראל - היבטים כלכליים וסביבתיים

רועי פדרמן, אופירה אילון, עדו קן

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מהרצת מודל התכנון מתקבל כי, בכפוף להנחות המפורטות במחקר, כדאי לנצל כ-70% מהפסולת הביתית האורגנית בישראל, דהיינו, מיחזור של כ-1.0 מליון טון בשנה מתוך כ-1.47 מליון טון הפסולת האורגאנית הכללית. בנוסף, ישנה כדאיות כלכלית בניצול כל כמות זבל בע"ח הנוצרת, בסה"כ של 1.44 מליון טון בשנה. בתנאי הפתרון האופטימלי, סך כמות הפסולת האורגאנית המטופלת היא 2.4 מיליון טון, מהם מופקים בכל המפעלים 1.3 מליון טון קומפוסט בשנה וערך פונקצית המטרה, קרי התועלת למשק, עולה על 550 מליון ש"ח בשנה. מסקנת המחקר היא כי ישנה הצדקה להתערבות ממשלתית שתעודד ייצור קומפוסט ויישומו בחקלאות, אולם קיימות שתי מגבלות בפני יישום התוכנית. האחת, תוספת העלויות הכרוכה בהפרדה במקור והשנייה, העלות הנמוכה מאוד של ההטמנה בישראל. מדיניות הטלת מס הטמנה ובחינה של עלויות האיסוף העירוניות יסייעו להטמעת הפתרון המוצע בעבודה זו (מתוך המאמר). מחקר זה בוחן, מנקודת מבטו של המשק הלאומי, את הכדאיות הכלכלית של סילוק החומר האורגני שבפסולת הביתית באמצעות קומפוסטציה ויישום הקומפוסט בחקלאות. הניתוח כולל גם זבל בעלי חיים, המשמש חומר גלם מתחרה לפסולת האורגנית הביתית בייצור קומפוסט. מתודולוגית המחקר כללה פיתוח מודל תכנון ריבועי בו מושאת פונקצית מטרה בכפוף למגבלות שונות. פונקצית המטרה מבטאת את התמורה הכספית עבור המשק הלאומי של מערך המיחזור בהשוואה להפניית הפסולת הביתית האורגנית להטמנה. הפונקציה כוללת את תרומת הקומפוסט להכנסות בעקבות עליית הייבול החקלאי וכן עלויות נחסכות של הטמנת הפסולת. מאידך, כוללת הפונקציה עלויות איסוף והפרדת חומר אורגאני מתוך הפסולת הביתית, עלויות ההובלה של פסולת ביתית אורגאנית ושל זבל בע"ח, עלויות ייצור קומפוסט ועלויות הובלתו מהמפעלים לאזורים החקלאיים. כל העלויות כוללות הן את העלויות הישירות והן את החיצוניות. במודל נלקחת בחשבון הפריסה המרחבית של מקורות הפסולת האורגאנית, זבל בעלי חיים, מפעלי הקומפוסטציה ומוקדי הביקוש החקלאי לקומפוסט.
Original languageHebrew
Pages (from-to)37-52
Number of pages16
Journalעיונים בניהול משאבי טבע וסביבה
Volume5
StatePublished - 2006

IHP publications

 • IHP publications
 • Agricultural wastes -- Recycling
 • Agriculture
 • Compost
 • Cost
 • Cost effectiveness
 • Ecology
 • Econometric models
 • Environmental economics
 • Israel -- Economic conditions
 • Organic compounds
 • Recycling (Waste, etc.)
 • Refuse and refuse disposal
 • Waste disposal

Cite this