מילוי חוזר באפי-קארסט במערת סיף (סוסי) בשומרון

Translated title of the contribution: Epikarst percolation measurements

נתן שפר, מוטי כהן, אפרת מורין, תמיר גרודק, אלכסנדר גימבורג, חיים גבירצמן, אפרת מגל, עמוס פרומקין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חידור של מים ומזהמים לקרקע נעשה דרך התחום הוואדוסי (הבלתי רווי), בתהליכי זרימה שונים. באיזור ההזנה של אקוויפר ההר קיים קשר ישיר בין מי האקוויפר לבין פני השטח, והתחום הוואדוזי הוא גורם בעל חשיבות עליונה במערכת הזרימה. העשרת האקוויפר והמילוי החוזר נעשים באמצעות שני מנגנונים הנבדלים זה מזה בקצבם ובנפח במים שהם מוסיפים. להבנה יסודית של התהליכים הללו - הקובעים למעשה את כמות המים והמזהמים החודרים לחתך, נערך מחקר למדידה של שטפי מים בתחום הוואדוזי - במערכת הקארסטית ובמסלע הלא-רווי. השיטה מבוססת על מדידה ישירה של השטפים - ברוויה ובאי-רוויה - בתחתית החלל הקארסטי. מטרת המחקר היא ללמוד את תהליך המילוי החוזר דרך הקרקע ובאפי-קארסט על ידי מדידה ישירה של הטפטוף במערת הנטיפים סיף (סוסי) בשומרון. Refereed/Peer-reviewed
Translated title of the contributionEpikarst percolation measurements
Original languageHebrew
Pages (from-to)447-456
Number of pages10
Journalמחקרי יהודה ושומרון
Volumeכרך יח
StatePublished - 2009

IHP publications

  • IHP publications
  • Aquifers
  • Hydrogeology
  • Karst
  • Water -- Pollution

Cite this