מילים שקטות: אליטיזם דתי, שימור ידע ופריון מרובד בחברה האורתודוקסית בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מציג מחקר אתנוגרפי על החברה האורתודוקסית בישראל. המחברת מצאה כי שיעור הילודה הגבוה מעורר ביקורת בחוגי האליטה האדוקה והאוריינית ובעלת ההון התרבותי הגבוה. בקבוצה אליטיסטית זו הפריון יותר נמוך והיא שומרת בסוד מפני אחרים את הביקורת שלה על הדרישה החברתית לפריון גבוה. כך נוצר מצב של "פריון מרובד", שלפיו משפחות פחות אורייניות וחסרות הון תרבותי, פריונן גבוה יותר. הן אינן יודעות לנצל היתרים הלכתיים לצמצום רמת הילודה, שבעלי הידע מודעים להם. סודיות זו היא ביטוי להבדלי כוח מסוימים בין הרבדים החברתיים, שמעמיקים ומנציחים את אי השוויון החברתי. (מתוך ההקדמה לקובץ)
Original languageHebrew
Title of host publicationכוחן של מילים (קובץ בעריכת ניסן רובין ושלמה זוגמן כרמלי)
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages241-216
Number of pages26
ISBN (Print)9789657791028
StatePublished - 2021

IHP publications

  • IHP publications
  • Elite (Social sciences)
  • Family planning
  • Fertility, Human
  • Jewish law
  • Literacy
  • Social stratification
  • Ultra-Orthodox Jews

Cite this