מיצב חברתי-כלכלי בלידה וסיכון לאשפוז פסיכיאטרי על רקע של אבחנת סכיזופרניה בבגרות: ניתוח נתונים רב-שכבתי

שירלי ורנר, יונתן רבינוביץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הקשר שבין סכיזופרניה למיצב (סטטוס) חברתי-כלכלי נחקר רבות, אולם ממצאים לא עקיבים הקשו על הבנתו. מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את הקשר בין מיצב חברתי-כלכלי ברמת הפרט והקהילה ואת הסיכוי לאשפוז על רקע של אבחנת סכיזופרניה. במחקר נעשה ניתוח רב-שכבתי על נתונים שהתקבלו מסקר בריאות האישה ההרה ותינוקה (JPS – Jerusalem Perinatal Study), הכוללים מידע חברתי-כלכלי על אודות כלל היילודים במערב ירושלים בשנים 1976-1964. סקר זה אוחד עם מאגר הרישום הפסיכיאטרי הארצי של משרד הבריאות. ההשפעה של משתני המיצב החברתי-כלכלי ברמת הפרט (מאפיינים של הורי היילוד) וברמת הקהילה (מאפיינים של אזור המגורים) על הסיכוי לאשפוז עקב סכיזופרניה בבגרות נבחנה במבחן דו-משתני וכן בתסוגה (רגרסיה) רב-שכבתית. מן הממצאים עולה כי מיצב חברתי-כלכלי נמוך בעת הלידה הן ברמת הפרט הן ברמת הקהילה קשור לסיכון גבוה יחסית לאשפוז על רקע של אבחנת סכיזופרניה בבגרות. גורמי הסיכון לאשפוז עקב אבחנת סכיזופרניה בבגרות הם מאפייני המיצב החברתי-כלכלי האלה בזמן הלידה: השכלת אב נמוכה יחסית, יוקרת מקצוע נמוכה יחסית של האב ואזור מגורים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)324-341
Number of pages18
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume47
Issue number2
StatePublished - 2010

IHP publications

  • IHP publications
  • Education
  • Psychiatric hospital care
  • Schizophrenia
  • Slums
  • Social stratification

Cite this