מיצוי הדין עם הנאשם בערעור המדינה: [מתוך המדור: מגמות בענישה ובשיקום]

נתנאל דגן, נעמי בורק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הרשימה דנה בכלל שלפיו ערכאת הערעור המקבלת את ערעור המדינה נגד קולת העונש, איננה ממצה את מלוא חומרת הדין עם הנאשם. תחילה נדונות ההצדקות לכלל זה והביקורת שהושמעה נגדו. בהמשך מוצע דיון ביקורתי בכלל זה וברציונלים הנטענים שלו. לאחר מכן נדונים האתגרים במצב הקיים במשפט הישראלי ומוצעים פתרונות ושיקולים להקטנה של פערים בלתי מוצדקים בענישה ולשמירה על עיקרון ההלימה. מוצע כי ערכאת הערעור המפעילה את כלל הקלת ערעור המדינה תקבע במפורש את העונש הראוי במקרה רגיל והעונש שהושת לאחר היישום של כלל הקלת ערעור המדינה, כך שפסק הדין בערעור יוכל לשמש הנחיה שיפוטית עתידית. בנוסף מוצע לבחון את מהות ההחמרה המבוקשת בערעור וליתן לכך ביטוי בעת קביעת ההקלה. במסגרת זו מוצע להבחין בין החמרה בערעור מעונש מאסר בינוני לעונש מאסר ארוך לבין החמרה מעונש לריצוי בקהילה לעונש מאסר בפועל. לבסוף מוצע כי כלל הקלת ערעור המדינה ייבחן בהתאם לנסיבותיו הפרטניות של המקרה ותוך הסתייעות במקרה המתאים בתסקיר שירות המבחן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)142-153
Number of pages12
Journalצוהר לבית הסוהר
Volume19
StatePublished - 2018

IHP publications

  • IHP publications
  • Appellate procedure
  • Punishment

Cite this