מיצוי הליכים בעתירות אסירים: מבט משווה למשפט האמריקני הפדרלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן בדרישת מיצוי ההליכים בעתירות אסירים במשפט הישראלי. המצע לדיון במאמר הוא תיקון בתקנות סדרי דין (עתירות אסירים) (תיקון), התשע"ו 2016, הקובע אפשרות לדחות עתירת אסיר, בין השאר, במקרים שבהם העותר לא מיצה את כל אפשרויות הפנייה בעניין זה לשירות בתי הסוהר. לאחר סקירה של עיקרי הדין בישראל בנושא זה, המאמר מתמקד בדרישת מיצוי ההליכים בדיני בית הסוהר במשפט הפדרלי בארצות הברית - דרישה העומדת בלב החקיקה המסדירה את נושא עתירות האסירים מאז חוקק החוק בשיטה זו בשנת 1996. לאחר דיון בעיקרי הדין הפדרלי בהקשר זה, כפי שפורש בפסיקה האמריקנית, המאמר דן בביקורת שהובעה נגד דרישה זו ובהצעות החלופיות שהוצעו בפסיקה ובספרות כדי להתמודד עמה. המאמר טוען כי התובנות העולות מהניסיון האמריקני מלמדות על הצורך לנקוט גישה גמישה בנושא זה משיקולי צדק ולשם הקפדה על עיקרון שלטון החוק בבית הסוהר. גישה כזו משתלבת בחריגים הקבועים במשפט המנהלי הישראלי לדרישת מיצוי ההליכים ומשקפת את התובנות והניסיון שנצבר במשפט האמריקני. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)183-191
Number of pages9
Journalצוהר לבית הסוהר
Volume18
StatePublished - 2017

IHP publications

  • IHP publications
  • Criminal procedure
  • Law
  • Law -- United States
  • Prisoners -- Civil rights

Cite this