מיקור-חוץ בראי המשפט הציבורי: הפרטת תכניות "מרווחה לעבודה" ובעיית כשלי הפיקוח

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר בוחן מנקודת המבט של המשפט הציבורי את השינוי המשמעותי העובר על המנהל הציבורי עם השימוש ההולך וגובר במיקור-חוץ לצורך הפעלתם של שירותים ציבוריים. בחינת שינוי זה נעשית באמצעות מקרה המבחן של הפרטת תכניות "מרווחה לעבודה" בישראל ("תוכנית ויסקונסין"). בחלקו הראשון, המאמר מנתח את משמעות הפרטת תוכניות אלו ומצביע על הגירעון הדמוקרטי הנוצר בעקבות העברת עוצמה ושיקול דעת שלטוניים לידיים פרטיות. כמו-כן, המאמר מצביע על שחיקת פרדיגמת הנאמנות במשפט הציבורי ועל המעבר לפרדיגמה של הסדרה ופיקוח כבסיס ללגיטימציה של הפעלת עוצמה שלטונית על-ידי גופים פרטיים. בחלקו השני, המאמר בוחן עד כמה החלת המשפט הציבורי על גופים אלו באמצעות מנגנונים שונים של הסדרה ופיקוח ("הצברה") יכולה לגשר על הגירעון הדמוקרטי הנוצר כתוצאה מההפרטה. מסקנת הניתוח היא כי למנגנוני ההצברה יש אמנם פוטנציאל לגשר על הגירעון הדמוקרטי, אך לעתים הם יהיו מוגבלים ביכולתם להשיג שליטה דמוקרטית משביעת-רצון בשל מגבלות מבניות על היכולת והנכונות להסדיר ולפקח ("כשלי הפיקוח"). לאור המסקנה בדבר כשלי הפיקוח, בחלקו האחרון המאמר מצביע על הצורך לפתח את תאוריית ההצברה של הגופים המופרטים מתוך תפיסה ריאלית של יכולת ההצברה ושל גבולותיה. בחלק זה, מוצעת חלוקה לקטגוריות שונות של מיקור-חוץ, שהטיפול בהן צריך להיות שונה. כמו-כן, מוצגת בחלק זה מסגרת לביקורת שיפוטית המתחשבת בבעיית כשלי הפיקוח ומוצעות אמות מידה לפיתוח מבחנים שיפוטיים להערכת הגירעון הדמוקרטי ופוטנציאל מנגנוני ההצברה לגשר עליו. (תקציר מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)283-349
Number of pages67
Journalמשפטים
Volume38
Issue number1-2
StatePublished - 2008

IHP publications

  • IHP publications
  • Contracting out
  • Liability (Law)
  • Privatization
  • Public administration
  • Public law
  • Trusts and trustees

Cite this