מי מפקח על המפקחת? ואת מי היא משתפת? רשות ניירות-ערך הישראלית במבט השוואתי

Translated title of the contribution: Who Supervises the Israeli Securities Authority and Who Participates in its Regulation

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מנתח את מנגנוני הפיקוח על רשות ניירות-ערך הישראלית ואת מנגנוני השיתוף שמלווים את ההליך שהרשות מובילה במישור הכללים (rulemaking). הניתוח נעשה במבט השוואתי לארבע רשויות ניירות ערך מהמובילות בעולם: הרשות האמריקאית –(Securities and Exchange Commission (SEC; הרשות הבריטית – (Financial Conduct Authority (FCA; הרשות האוסטרלית – (Australian Securities and Investments Commission (ASIC; הרשות הגרמנית – (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin. הניתוח מתייחס למנגנונים הקיימים (או הנעדרים) בחמישה מישורים עיקריים: מנגנונים במישור הנורמטיבי; מנגנונים שמהווים חלק בלתי-נפרד מההליך המנהלי; מנגנונים הפועלים מחוץ לרשות; מנגנונים שמשובצים בתוך הרשות; ומנגנונים שמוקמים באופן ארעי לטיפול בעניינים נקודתיים. הניתוח חושף כי הרשות הישראלית חסרה מנגנונים רבים שפועלים באופן מסורתי בארבע הרשויות הזרות, ואשר בכוחם לקדם אסדרה אופטימלית. לנוכח הדברים האמורים, המאמר ממליץ על אימוץ שורה של מנגנונים, תוך הכרה מפוכחת בעלויות הכרוכות באימוצם. הוא מציע להתמודד עם עלויות אלה באמצעות הפעלתם של המנגנונים באופן יחסי למידת השפעתה הצפויה של האסדרה שהם מיועדים ללוות; באמצעות הנהגת פטורים שיוגדרו מראש או אד-הוק; ובאמצעות עיצובם של המנגנונים כך שישתלבו זה עם זה, במטרה למנוע הכבדה על הרשות, מחד גיסא, ועל הקהלים המוסדרים על-ידיה, מאידך גיסא.
Translated title of the contributionWho Supervises the Israeli Securities Authority and Who Participates in its Regulation
Original languageHebrew
Pages (from-to)195-304
Number of pages110
Journalמשפט ועסקים
Volumeיט
Issue number1
StatePublished - 2015
Externally publishedYes

IHP publications

 • IHP publications
 • Administrative law
 • Capital market
 • Capital market -- State supervision
 • Comparative law
 • Corporation law
 • Corporations
 • Delegated legislation
 • Legislation
 • Securities
 • Securities -- Israel
 • Transparency in government

Cite this