מכלאות כבשים בדואיות ביערות קק"ל באזור מודיעין כבסיס ללימוד מכלאות קדומות בנגב ובסיני

Translated title of the contribution: Bedouin sheep pens in Keren KayemethLe Israel-Jewish National Fund forests near Modi'in as a basis for the study of ancientpens in the Negev and Sinai

מרדכי היימן, נעם לוין, אלי ארגמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר נכתב בעקבות הכנס האחרון של IALC (המַאֲגָד הבין-לאומי לקרקעות צחיחות). בכנס נידונו, בין השאר, יחסי גומלין בין האדם לסביבה המדברית, ובמאמר מוצגים נתונים שטרם פורסמו משני פרויקטים. פרויקט אחד כלל מיפוי של מחנות מרעה בדואים ביערות קק"ל באזור מודיעין שמאפייניהם הבולטים היו מכלאות כבשים ששטחן כמה מאות מ"ר, המחולקות ברובן ל-6–8 יחידות משנה. למכלאות אלה דמיון לטיפוס מבנה קדום שכונה 'מבנה מכונס'. מבנה זה תועד בסקרים ארכאולוגיים בנגב ובסיני וזוהה כמכלאת צאן כבר במאה ה-19. הפרויקט התמקד בלימוד נתונים שעשויים לתרום להבנת הרציונל של בניית מכלאות קדומות בנגב על סמך שרידי המבנים שלהן. לדוגמה, נמצא שוני בולט בין מכלאות הכבשים למכלאות העיזים שכוללות ברוב המקרים חצר אחת, לעיתים בתוספת יחידת משנה אחת או שתיים. כן נלמדו פרטי חלוקות המשנה המרובות של מכלאות הכבשים, לפי גיל, מצב התפתחותי ותפקוד. פרויקט שני התמקד במיפוי מערכות חקלאות קדומות ושרידי יישובים בדגש על תיעוד מפורט של מרכיבי היישובים כבסיס למחקר סביבתי רב-תחומי. התברר שמבנים מכונסים, ה"חשודים" כמכלאות כבשים, שכיחים בהר הנגב ובסיני כמעט בכל פרקי היישוב הקדומים, החל בתקופת הברונזה הקדומה (המחצית הראשונה של האלף ה-3 לפנה"ס), אולם מהווים רק כ-%5 מכלל המכלאות, שרובן הן של עיזים. יוצאת מכלל זה קבוצת גדולה של אתרים מתקופת הברונזה הקדומה, הפרוסה בין ערד לדרום סיני, שכ-%95 מכלל המבנים בהם מסוג מבנה מכונס, ומספרם נאמד במאות רבות. במאמר מוצג מיפוי מכלאות הכבשים של הבדואים במטרה ליישם את המידע ללימוד המכלאות הקדומות בנגב ובסיני. נוכל להציג כאן בקצרה רק את אלה מתקופת הברונזה הקדומה, בדגש על עצם האפשרות לגידול כבשים במדבר על אף מגבלת המים והצורך במרעה עונתי ירוק. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionBedouin sheep pens in Keren KayemethLe Israel-Jewish National Fund forests near Modi'in as a basis for the study of ancientpens in the Negev and Sinai
Original languageHebrew
Pages (from-to)24-30
Number of pages7
Journalיער
Volume23
StatePublished - 2022

IHP publications

  • IHP publications
  • Deserts
  • Forests and forestry
  • Har ha-Negev (Israel)
  • Lambs
  • Pastures
  • Ḳeren ḳayemet le-Yiśraʼel

Cite this