"מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים": מחלוקת גאונים בפרשנות המשנה והגמרא שעליה

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

שנינו במשנה בבא מציעא פ"ה מ"ג (סה, ב): מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים, ואמר לו 'אימתי שתרצה הבא מעות וטול את שלך' - אסור. במקרה שאדם מכר את שדהו אך הלוקח לא שילם לו עדיין את מלוא סכום השדה, עלולה להתעורר בעיה של ריבית בגלל אכילת הפירות עד תשלום שאר המעות. בגמרא הובאה ברייתא ובה ארבעה חילוקי מקרים שנתבארו על ידי רבא בדין אכילת הפירות שבשדה. המאמר מציג את מחלוקת הגאונים בפרשנות המשנה והגמרא שעליה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)49-55
Number of pages7
Journalהמעין
Volume52
Issue number1
StatePublished - 2011

IHP publications

  • IHP publications
  • Talmud Bavli -- Bava Mezia
  • Interest
  • Hai ben Sherira -- 939-1038
  • Talmud Bavli -- Commentaries

Cite this