מכתבי אהבה בירושה

לידיה פלם, נורה בונה (Translator), מיכל בן נפתלי (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"מכתבי האהבה של אביה ואמה שמצאה המחברת לאחר מותם. המכתבים נכתבו בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, בעת שהאם, ניצולת צעדת המוות באושוויץ, שהתה בבית מרפא לחולי שחפת...".
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Number of pages197
StatePublished - 2011

Publication series

Nameושתי מחלקה ספרותית
Publisherרסלינג

Cite this