ממדינת מקדש לעם הספר: משיבת ציון ועד לעריכת המשנה : ספר לימוד לחטיבה העליונה

Translated title of the contribution: From temple state to people of the book

Research output: Book/ReportBook

Abstract

הספר מוקדש לתולדות ישראל במשך יותר משבע מאות השנים שבין שיבת ציון לעריכת המשנה. בפרק זמן ארוך זה, מן המאה השישית לפסה"נ למאה השלישית לספירה, הונחו היסודות של חיי היהודים, ושל היהדות, בכל התקופה הארוכה שבין חורבן בית המקדש לכינונה של מדינת ישראל. התקופה ראתה עליות, מורדות ותמורות: מיישוב קטן של שבי ציון מסביב למקדש ולירושלים, דרך מדינה חשמונאית עצמאית וגדולה למלכות בחסות רומית: דרך שלטון רומי עקיף וישיר לחורבן ולארגון מחדש, בהנהגת החכמים ; ועד לחיים מול הנצרות, כעם ללא מדינה. פרקי הספר בנויים עלפי החלוקה לתקופות השונות: הפרסית, ההלניסטית, החשמונאית והרומית, וכל פרק קושר בין התמורות המדיניות לשינויים התרבותיים. מדור "שאלה של זהות", המסיים כל פרק, הוא הלוז של הספר: הוא בוחן כיצד השפיעו ההתפתחויות על ההבנה העצמית של היהודים. כך עוקב הספר אחר המעבר של היהודים מעם המאורגן מסביב למקדש, המגדיר את עצמו כבעל ייחוס משותף, לעם המאורגן יותר ויותר מסביב לתרבותו, כלומר לדתו. תהליך זה - המקביל לתהליך שעברו היוונים במזרח כשלמדו להגדיר את עצמם לא לפי ארץ או זרע אלא לפי תרבותם, "יוונות" - אפשר ליהודים לקיים את עצמם כשהם מגדירים את עצמם לפי דתם, "יהדות". --
Translated title of the contributionFrom temple state to people of the book
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז זלמן שזר
Number of pages96
ISBN (Print)9789652272348, 9789652272355
StatePublished - 2008

DanaCode

  • DanaCode
  • 018500005579

Cite this