מניעים, תפיסת מדיניות חברתית ומאפייני פעילות של פעילים קהילתיים

יסכה מוניקנדם-גבעון, עידית בליט-כהן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה בוחן וממשיג את פעילותם של פעילים קהילתיים. פעילים קהילתיים הם מתנדבים שממוקדים באבחון מצב חברתי בעייתי, ופועלים לשינויו מן היסוד. הם אינם עוסקים במתן שירות. טווח פעילותם רחב, החל בשיפור פני השכונה וכלה בפעילות לשינוי מדיניות ממשלתית. מטרות המחקר הנוכחי לברר באלו פעולות עוסק הפעיל הקהילתי, ולהציע סיווג ניסיוני לקטגוריות מובחנות. הפעילות שעליהן דיווחו הפעילים הקהילתיים (N-123) שהשתתפו במחקר קובצו לחמש קטגוריות: פעילות ארגונית, פעילות מחאה, פעילות תכנונית, פעילות משרדית וקשר עם פעילים. כמו כן בדק המחקר אלו מניעים, מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ותפיסות של מדיניות חברתית משפיעים על סוגי הפעילות שנוקטים הפעילים במסגרת הפעילות הקהילתית. מהמחקר עולה כי המניע הערכי, המניע החברתי ומשתנים סוציו-דמוגרפיים מנבאים את מידת העיסוק של הפעיל הקהילתי בשלושה סוגי פעילות: פעילות משרדית, פעילות מחאתית וקשר עם פעילים אחרים. כמו כן נמצא כי אין קשר בין תפיסת הפעיל את המדיניות החברתית לבין סוג פעילותו הקהילתית. בסיום נידונות הבנת ייחודיות תפקידו של הפעיל הקהילתי והשלכות ממצאי המחקר על גיוס פעילים קהילתיים והפעלתם. (מתוך המאמר). Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)513-534
Number of pages22
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume32
Issue number4
StatePublished - 2012

IHP publications

  • IHP publications
  • Age
  • Civil society
  • Community-based social services
  • Income
  • Marital status
  • Motivation (Psychology)
  • Social policy
  • Social service
  • Volunteer workers in social service

Cite this