מעבר מבניין פְּעֵל לבניין פַּעֵל בארמית המקרא?

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

יש פעלים אחדים בארמית המקרא, הן במסורת טבריה הן במסורת בבל, המזדמנים בניקוד המשקף בניין פעל (פ"א בפתח עי"ן בצירי) במקום הבניין הצפוי פעל (פ"א בשוא, עי"ן בפתח). קיימת גם דוגמה של הבניין הסביל חוזר התפעל (פ"א בפתח, עי"ן בפתח) במקום הבניין הצפוי התפעל (פ"א בשוא, עי"ן בצירי) ואף דוגמה הפוכה: התפעל (פ"א בשוא, עי"ן בצירי) במקום התפעל (פ"א בפתח, עי"ן בפתח). אפשר לפרש את הניקודים הללו כטעויות גרדא, ברם כלום לפנינו רמז למעבר מבנין פעל (פ"א בשוא, עי"ן בפתח) לבנין פעל (פ"א בפתח עי"ן בצירי) ומבניין התפעל (פ"א בשוא, עי"ן בצירי) לבניין התפעל (פ"א בפתח, עי"ן בפתח) המקביל לתופעה ידועה בעברית של בית שני שנבעה ככל הנראה מן הסיבה שההוראה היוצאת מחוורת בבניין פיעל יותר מאשר בבניין קל, ולכן העבירו הדוברים פעלים יוצאים לבניין פיעל, כדי לסלק את אי-הבהירות בהבעת פעולה יוצאת.
Original languageHebrew
Title of host publicationנטעי אילן (קובץ בעריכת משה בר-אשר ועירית מאיר)
Publisherהוצאת כרמל
Pages153-157
Number of pages5
ISBN (Print)9789655404012
StatePublished - 2014

IHP publications

  • IHP publications
  • שפה ארמית
  • Aramaic language
  • בניינים (דקדוק)
  • פעלים (דקדוק)
  • Grammar, Comparative and general -- Verb

RAMBI Publications

  • Rambi Publications
  • Aramaic language, Biblical

Cite this