מעורבות בין-לאומית באזור "האגן הקדוש" בירושלים: ניתוח חלופות אפשריות : נייר רקע לעבודת צוות החשיבה של מכון ירושלים לחקר ישראל

משה הירש, קובי מיכאל

Research output: Book/ReportBook

Abstract

מחקר זה מנתח כמה חלופות עיקריות באשר למעורבות בין-לאומית אפשרית בהסדר העתידי של "האגן הקדוש" בירושלים. לצורך זה נדונים המאפיינים המרכזיים של מעורבות בין-לאומית וההשלכות הצפויות של הפעלת כוח בינלאומי מסוגים שונים ב"אגן הקדוש". הניתוח נעזר בסקירת הניסיון שהצטבר עד עתה באזורים שונים בעולם (ובכלל זה במזרח התיכון) באשר להפעלת כוחות בין-לאומיים. המטרות העיקריות של המחקר הן: (1) להעשיר את הידע הקיים בדבר מעורבות בינלאומית; (2) להבהיר את החלופות העיקריות שעשויות לעמוד בפני הצדדים בעתיד; (3) לסייע למקבלי החלטות בעיצוב החלופה המתאימה ביותר. העבודה מתמקדת בסוגיית "האגן הקדוש", מאחר שאזור זה נחשב בעיני רבים כ"ליבה" של הסכסוך על ירושלים, ומאחר שהוא מייצג את המורכבות הרבה של המחלוקת על ירושלים בכלל. אנו מעריכים כי הסדר מוסכם של שאלת "האגן הקדוש" יקל על הצדדים להגיע להסכם מקיף יותר בדבר האזור המטרופוליני של ירושלים. מעורבות בינלאומית אינה תרופת פלא שתביא לפתרון מידי של הסכסוך העקוב מדם בין ישראל לבין הפלסטינים, והדבר אמור במיוחד באשר לסוגיית ירושלים ו"האגן הקדוש". עם זאת, חוסר האמון העמוק השורר בין ישראל לבין הפלסטינים, עצמת הנזקים שעלולים להיגרם לצדדים באזור ומחוצה לו עקב הסלמת הסכסוך, והמגמה הגוברת של הגברת מעורבותם של צדדים שלישיים בסכסוכים בינלאומיים בכלל ובמזרח התיכון בפרט, מצביעים על הצורך בניתוח מעמיק של החלופות העיקריות העשויות לעמוד בפני מדינת ישראל בעתיד לעניין זה. בנסיבות מסוימות, מעורבות בינלאומית עשויה לסייע לצדדים להגיע להסדר מוסכם בדבר המשטר העתידי שיוחל ב"אגן הקדוש", וכן לשמש רכיב משמעותי במימוש הסדר זה.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ירושלים לחקר ישראל
Number of pages62
StatePublished - 2003

Publication series

Nameדפי רקע לקובעי מדיניות
Publisherמכון ירושלים לחקר ישראל
Volumeמס' 14

Cite this