מעטפת בקהילה: הקמתו של מודל שכונתי בגישה קהילתית הוליסטית לשילוב בין עבודה פרטנית ועבודה קהילתית בדימונה

Research output: Book/ReportBook

Cite this