מעידוד תעסוקה לעידוד פריון

Research output: Book/ReportBook

Abstract

על פי התחזיות הדמוגרפיות של הלמ"ס משקל הערבים והחרדים באוכלוסייה יעלה מ 30% בשנת 2009 ל 50% בשנת 2059. שתי הקבוצות מאופיינות בהשתתפות נמוכה בשוק העבודה, במיעוט שעות למועסק ובפריון עבודה נמוך. השינויים הדמוגרפיים עלולים לסמן שינוי מבני של ממש בכלכלה הישראלית, לאור דפוסי ההשתתפות בעבודה והחינוך של מגזרים אלה. המשמעות של המספרים לעיל היא ששיעור הגידול של האוכלוסייה היהודית הלא חרדית בגילאי העבודה העיקריים צפוי לרדת מ 1.8% לשנה בעשור הקודם ל 0.4% בשני העשורים הקרובים.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Number of pages56
StatePublished - 2013

Publication series

Nameהספרייה לדמוקרטיה
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה

Cite this