מעמד אישי ופלסטינים בישראל

היבא יזבק, ליאת קוזמא

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

ספר זה מבקש להציג תמונה בין תחומית של סוגיות המעמד האישי והמגדר מתוך התמקדות בנשים הפלסטיניות אזרחיות ישראל. את המאמרים בספר כתבו סוציולוגים, משפטנים וחוקרי המזרח התיכון, והם עומדים על הזיקה בין מעמד הפלסטינים בישראל ליחס המדינה כלפיהם, ולהשלכותיו של יחס זה על מעמד הנשים במערכת המשפט לענייני משפחה בפרט, ועל מעמד האישה בחברה בכלל. הספר עוסק במשולש היחסים בין נשים פלסטיניות בישראל, מערכת המשפט הדתית ומערכת המשפט האזרחית כחלק ממבט פוליטי, חברתי ופמיניסטי רחב יותר על החברה הפלסטינית, על יחסי פלסטינים מדינה וגם על יחסי מגדר בישראל.
Original languageHebrew
Title of host publicationמעמד אישי ומגדר: נשים פלסטיניות בישראל (קובץ בעריכת היבא יזבק וליאת קוזמא)
Place of Publicationחיפה
Publisherפרדס
Pages11-27
Number of pages17
ISBN (Print)9781618382863
StatePublished - 2017

IHP publications

 • IHP publications
 • ערבים בישראל
 • Palestinian Arabs -- Israel
 • נשים פלסטינאיות
 • Women, Palestinian Arab
 • נשים ערביות
 • Women, Arab
 • מעמד אישי
 • Persons (Law)
 • מעמד האישה
 • Women -- Legal status, laws, etc
 • פמיניזם
 • Feminism

RAMBI Publications

 • Rambi Publications
 • Feminism -- Israel
 • Women's rights -- Israel
 • Women, Palestinian Arab -- Legal status, laws, etc
 • Women in Islam

Cite this