מעמד המורים בישראל במעבר מהקשר חברתי לקהילתי

Translated title of the contribution: From Social to Communal Context: The Status of Teachers in Israel

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה עוסק במעמד המורה בשתי קהילות המקיימות אורח חיים בדלני מסביבתן. הקהילות שנסקרו, האחת קהילה חרדית והאחרת קהילה של ערביי ישראל, מהוות קהילות פונקציונליות של מוסדות החינוך שלהן, ויש להן תיחום גיאוגרפי ברור. לקהילות אלה השפעה מכרעת על הדרך שבה פועלים מוסדות החינוך שלהן ועל מערכות הערכים והנורמות המונחלות באמצעותם לתלמידים. השפעה ישירה זו של הקהילה על מערכת החינוך ומבנה ההזדמנויות המוגבל של המורים בשתי הקהילות המתבדלות הוליכו לעיצוב מעמדם של המורים בקהילות אלה כפרופסיונלים בעלי אחריות והשפעה ייחודית על הקהילה כולה. בכוונת מאמר זה להסב את תשומת הלב המחקרית והמעשית לקשרים שבין ייחוד קהילתי ומעמד המורה, בשל התזוזות המשמעותיות החלות כיום בחינוך הקהילתי בישראל. לשם כך יתאר המאמר את מצבן של המורות בקהילה החרדית בישראל ויתייחס בקצרה למגזר הערבי ולמעמד המורים בתוכו. הקהילה הראשונה תייצג מצב שפרטים בוחרים בו להיבדל מסביבתם, והשנייה תייצג סיטואציה שנתונים כדת, לאום, שפה ומצב פוליטי דוחקים בה להיבדלות. הקהילה החרדית תייצג מצב שיש בו ניסיון לשמר מערכת ערכית ישנה ולעכב חדירת ערכים אחרים מלחדור פנימה. המגזר הערבי ייצג קהילה המנסה לזרז תהליכים חברתיים ולחולל בתוכה שינויים ערכיים. לסיכום , ייבדקו התובנות שהושגו לגבי כלל האוכלוסייה בישראל, המתמודדות עתה באופן מואץ עם החינוך הקהילתי.
Translated title of the contributionFrom Social to Communal Context: The Status of Teachers in Israel
Original languageHebrew
Title of host publicationבית הספר וקהילותיו
Editorsרנה שפירא, רונה שביט
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב
Pages69-82
Number of pages14
ISBN (Print)9652741671
StatePublished - 1995

IHP publications

  • IHP publications
  • Communities
  • Palestinian Arabs -- Education -- Israel
  • Schools
  • Ultra-Orthodox Jews -- Education

Cite this