מערבולת הזהויות: דיון ביקורתי בדתיות ובחילוניות בישראל

Translated title of the contribution: Maelstrom of Identities : A Critical Look at Religion and Secularity in Israel

יהודה גודמן (Editor), יוסי יונה (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

הספר מציג לראשונה ניתוח מחקרי-ביקורתי, הבא לערער על הבחנות מקובלות בחברה הישראלית בין דתיות לחילוניות. המאמרים המכונסים בספר מציגים קשת רחבה של תחומים – פילוסופיה, ספרות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה – ומראים עד כמה פרוצות ההגדרות החדות, שבאמצעותן מסווגות ומכוננות זהויות דתיות וחילוניות בחברה הישראלית. נקודות המבט המוצגות כאן מרחיבות את היריעה של השיח הציבורי והאקדמי, ומצביעות על הצורך לקשור את סוגיית החילוניות והדתיות לנושאים חברתיים ותרבותיים נוספים בציבוריות הישראלית – בייחוד ללאומיות, לאתניות, למעמד ולמגדר. אחד הנושאים המרכזיים שבהם עוסק הספר הוא האופנים השונים, שבהם ההגדרות המקובלות של דתיות וחילוניות תורמות לכינון פרקטיקות, המדירות קבוצות מסוימות לשולי החברה. נוסף על התיאור והניתוח של עמדות אידיאולוגיות ותיאולוגיות מוכרות, הספר מציג בפני הקוראים נקודות מבט חלופיות, שמבטאות קולות הנבלעים בתפיסות השולטות. הארות אלו יכולות לתרום לניסוח מחדש של יחסי הגומלין בין דתיות לחילוניות.
Translated title of the contributionMaelstrom of Identities : A Critical Look at Religion and Secularity in Israel
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר בירושלים
ISBN (Electronic)9650202153
StatePublished - 2004

Cite this