מערך שירותים מיטבי לילדים בגיל הרך ולהוריהם ברשות המקומית: מסמך לדיון

יואה שורק, רויטל אביב מתוק (Editor), רקפת בן דורי גלבוע, ורד לוי, שרית מצר (Editor), פידא ניג'ם-אכתילאת, תמי רובל-ליפשיץ (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"בעשור האחרון גוברת המודעות הציבורית לצורך בהשקעה רבה בגיל הרך וישנה עשייה משמעותית בתחום, המתבטאת במהלכים פורצי דרך ברמה הלאומית, בהם: יישום חוק חינוך חינם החל מגיל שלוש, חוק הפיקוח למעונות היום, קידום סטנדרטים, יישום המודל הבין-משרדי למרכז גיל רך ב-65 יישובים, קידום מודלים יישוביים לגיל הרך בתוכניות מערכתיות שונות וכמובן הקמת המועצה לגיל הרך. המסמך המוצג לפניכם הוא תוצר פיתוח ראשון מסוגו, בהיותו מבוסס על הסכמה בין-משרדית בוועדת "התחלה טובה" של תוכנית 360° - התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, מיולי 2018, שעיקרה 'לגבש ולהציע תפיסה ועקרונות עבודה למערך שירותים יישובי מיטבי לגיל הרך ולגבש הצעה לתפקיד 'המוביל היישובי' למערך זה. המסמך מציג מקורות מידע שונים והמלצות הנשענות על הספרות בארץ ובעולם. הוא מביא את קולות השטח ואת ניסיונם רב השנים של גורמי ממשלה, רשויות מקומיות, מגזר שלישי ופילנתרופיה ואנשי אקדמיה, בנוגע לעקרונות התפיסה המקצועית והארגונית, לזיהוי ולהגדרה של רכיבי מערך השירותים לגיל הרך ולדרכי היישום. ההמלצות מתבססות גם על נתונים כמותיים שנאספו ב-207 רשויות מקומיות בישראל, על אודות התפקידים הקיימים להובלת הגיל הרך ברמה המקומית." -- מפתח הדבר.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
Number of pages55
StatePublished - 2019

Cite this