מערכת הרווחה מתמודדת עם הקורונה: מבט-על: [מתוך המדור: רווחה]

ג'וני גל, שביט מדהלה-בריק

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

לאחר שנתיים של יציבות והיעדר יוזמות משמעותיות חדשות בתחום מדיניות הרווחה בישראל, משבר הקורונה הביא בשנה האחרונה לשינוי דרמטי בהתמודדות עם בעיות חברתיות. צעדי ההתגוננות מפני המחלה והאבטלה ההמונית שנוצרה בעקבותיהם יצרו מצוקה כלכלית וחברתית בקרב קבוצות רבות בחברה הישראלית. חוסר ביטחון כלכלי וחברתי זה ילווה אותנו ככל הנראה עוד תקופה ארוכה. כבר כעת ניכר שהמשבר הביא להתרחבות העוני ואי השוויון, שהיו גבוהים עוד בטרם פרץ המשבר, ובעתיד הנראה לעין שיעורי חוסר התעסוקה צפויים להיות גבוהים בהרבה לעומת המצב שקדם למשבר. כפי שהנתונים בפרק זה מלמדים, אחת הקבוצות שספגו את הפגיעה הקשה ביותר היא קבוצת הצעירים, וניכר שהמענים המוצעים להם אינם מספיקים. במסגרת ההתמודדות של מדינת הרווחה עם המצוקות החברתיות שמקורן במשבר הקורונה גדלה ההוצאה על ביטחון סוציאלי ועל רווחה בשנת 2020 לכ-183 מיליארד ש"ח – גידול יוצא דופן של 47% לעומת השנה שעברה. בדומה למדינות רווחה אחרות, פעולות מדינת הרווחה בישראל התמקדו בעיקר בהספקת הגנה חברתית. רשת הביטחון שפרשה מדינת ישראל בעקבות המשבר באה לידי ביטוי בהרחבת הכיסוי של מערכת הביטחון הסוציאלי, ובמיוחד של התוכנית לביטוח אבטלה (אחרי שנים של פגיעה בתוכנית זו), בהעלאת קצבאות הנכות, במתן סיוע כספי לציבור העצמאים, שאינם זכאים לדמי אבטלה, ובהרחבה מסוימת של מערך מענק העבודה. צעדים של השקעה חברתית שמטרתם לספק נתיבים לתעסוקה הולמת, כגון הרחבת מערך ההכשרה המקצועית ותוכניות תעסוקתיות, אמנם הובטחו, אבל לא יושמו בהיקף נרחב (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)273-299
Number of pages27
Journalדוח מצב המדינה
StatePublished - 2020

IHP publications

  • IHP publications
  • COVID-19 (Disease)
  • COVID-19 Pandemic, 2020-
  • Guaranteed annual income
  • Poor
  • Social policy
  • Social service
  • Unemployment

Cite this