מצבם של מטופלים במרכז מתדון ירושלים (מ.מ.י.): הורות, לחצים והתמודדות, עמדות כלפי השימוש במתדון, רשת חברתית ושימוש בסמי רחוב : דו"ח מסכם המבוסס על סמינר מחקר בנושא טראומה והתמכרויות

Research output: Book/ReportBook

Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherבית הספר לעבודה סוציאלית ולרוחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
Number of pages87
StatePublished - 2006

Cite this