מצפה, אלמה, מלה, פלה (מקבים א, ה לה): בין פילולוגיה וגאוגרפיה היסטורית במסע יהודה המקבי לגלעד

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בשנות השלושים יצאו לאור בזו אחר זו שתי המהדורות היווניות של ספר מקבים א (להלן: מק"א) המשמשות עד היום כמהדורות המוסמכות והסטנדרטיות של ספר זה. בשנת 1935, שנת מותו, פרסם אלפרד ראלפס - ראש מפעל תרגום השבעים (Septuaginta-Untemehmen) של גטינגן - מהדורה שלמה של תרגום השבעים שכללה כמובן את מק"א, וכעבור שנה פרסם תלמידו ויורש מקומו, ותר קפלר, מהדורה נפרדת ומלאה של הספר. ההבדל העיקרי שבין שתי המהדורות הוא, מדרך הטבע, שזו של קפלר התבססה על עדויות רבות יותר מזו של ראלפס. המאמר דן במקרה שבו נפרדו באופן ההפוך מן הצפוי דרכיהן של שתי המהדורות, כך שראלפס זנח את העדים הראשיים ואימץ קריאה של עדים משניים, ודווקא קפלר - למרות שלל העדויות שעמדו לרשותו - דבק בגרסתם של כתבי היד העתיקים והסטנדרטיים. מדובר בשם שנקראה בו הזירה של אחד מקרבות יהודה המקבי הנזכר במק"א, ה לה. סוגיה זו כבר העסיקה כמובן מתרגמים ופרשנים של מק"א והיסטוריונים, ובשל חוסר האחידות בעדי הנוסח אין פלא שגם בין אלה אין הסכמה. המאמר מסביר תחילה את השיקולים בדבר נוסח הפסוק, ולאחר מכן ניגש לשאלה הגאוגרפית ההיסטורית.
Original languageHebrew
Title of host publicationוזאת ליהודה (קובץ בעריכת יהושע בן אריה ואלחנן ריינר)
Place of Publicationירושלים
Publisherיד יצחק בן צבי
Pages27-38
Number of pages12
ISBN (Print)965217209X
StatePublished - 2003

IHP publications

  • IHP publications
  • Eretz Israel -- Historical geography
  • Eretz Israel -- History -- To 70 A.D
  • Gilead Region (Jordan)
  • Names, Geographical, in the Bible
  • Philology
  • Yehuda -- ha-Makkabi

Cite this