מר מאני, הראי ואמנות הפוגה - עיון בקונטראפונקט באינורסיה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחבר רואה במבנה ההפוך של מר מאני, היפוך ראי או אינורסה שלמה של תהליך הקריאה; היפוך המשקף היפוכים נוספים בכל ממדיו של הטקסט: הדיאלוג, התנועה במרחב ומבנה המשפטים. מבנה זה קשור לדעתו במגע המתקיים בדיאלוגים החצויים של הרומאן, בין הדובר לבין ישות אותוריטאטיבית (הורית) הנתפסת בעיני הדובר כהעדר. טרם בירורה של זיקה זו בין האינוורסיה לבין המגע עם ההורה הנעדר, בונה המחבר הקבלה בין תופעת האינוורסיה במר מאני לתופעת האינוורסיה במוסיקה של באך, ומגלה גם בה זיקה בין מבנה זה לבין מומנט טראומטי המגולם בו דרך המוסיקה והמילים המושרות. הקבלה זו מאפשרת למחבר להמחיש את האיכות המרחבית המשותפת לספרות ולמוסיקה, כשמתקיימים בהם מבנים דוגמת האינוורסיה, ולהעמיד בצורה עקרונית יותר את השאלה בדבר זיקה אפשרית בין מבנים אלה (בספרות ובמוסיקה), המופשטים לכאורה מכל משמעות, לבין מצב נפשי מסוים. את פירושו לזיקה זו מסמיך המחבר על תפיסתה של ג'וליה קריסטבה את מושג "הפצע הנרקסיסטי" ועל הקשר שהיא מגלה בין הטראומה הנרקסיסטית לבין תבנית האוקסימורון - דוגמת "השמש השחורה" של ז'ראר דה-נרוואל. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationבכיוון הנגדי (קובץ בעריכת ניצה בן-דב)
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages80-89
Number of pages10
StatePublished - 1995

IHP publications

  • IHP publications

Cite this