משבר הגירושין: הסתגלות רגשית וחברתית של מתבגרים להורים גרושים

עידית פינקלשטיין, צפירה ליכטמן-גרבלסקי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

משבר הגירושין הוא תופעה חברתית בעלת השפעות מרחיקות לכת, המושכת תשומת לב מחקרית ויישומית-טיפולית רבה. מטרת המחקר הנוכחי להציג מודל אינטגרטיבי החושף את המשאבים המשפחתיים המשפיעים על הסתגלותם הרגשית והחברתית של מתבגרים. המחקר בחן שלושה מדדי משאבים משפחתיים: לכידות ושינוי משפחתי, קונפליקט בין-הורי ויחסי הורה-ילד - והעריך את מדדי ההסתגלות הרגשית והחברתית בקרב 230 מתבגרים, מחציתם ממשפחות גרושות ומחציתם ממשפחות שלמות. הממצאים חשפו כי רמת ההסתגלות החברתית של מתבגרים ממשפחות שלמות גבוהה באופן מובהק מזו של מתבגרים ממשפחות גרושות, וכי הקונפליקט הבין-הורי נמוך יותר ויחסי הורה-ילד טובים יותר ככל שהלכידות והשינוי המשפחתי גבוהים יותר. במשפחות שלמות נמצא שככל שמערכת היחסים של המתבגר עם אחד ההורים טובה יותר, כך גם יחסיו עם ההורה האחר טובים יותר. קשר זה לא נמצא בקרב מתבגרים ממשפחות גרושות, כלומר אצלם אין קשר בין מערכת היחסים של המתבגר עם אחד מההורים ובין מערכת היחסים שלו עם ההורה האחר. עוד נמצא שככל שהמשאבים המשפחתיים (הלכידות והשינוי המשפחתי, הקונפליקט הבין-הורי ויחסי הורה-ילד) של המתבגר טובים יותר, כך הסתגלותו הרגשית והחברתית טובה יותר. מסקנות המחקר מציגות הסברים תאורטיים החושפים את הקשר בין גורמי הסיכון וגורמי החוסן בהתמודדותם של המתבגרים עם משבר הגירושין, וכן אימפליקציות תאורטיות ויישומיות באשר לאפשרות של צמיחה מתוך המשבר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)47-66
Number of pages20
Journalקשת: כתב עת למדעי הרוח והחברה
Volume3
StatePublished - 2021
Externally publishedYes

IHP publications

  • IHP publications
  • Adjustment (Psychology)
  • Adolescent psychology
  • Children of divorced parents
  • Divorce
  • Families
  • Parent and teenager
  • Sense of coherence

Cite this